ห้องเเฟมิลี่
รายละเอียดห้องพัก
      - ขนาดห้องพัก 64 ตารางเมตร
      - ราคาห้องละ 3300 บาท
      - 2 ห้องนอน
      - 2 ห้องน้ำ
      - 2 ห้องรับเเขก
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง
      - เครื่องปรับอากาศ
      - โทรทัศน์
      - เคเบิ้ล
      - ตู้เย็น
      - อินทอร์เน็ต WIFI